Förändringar i historisk kvinnlig fysisk orientering
Timglasfigurer på femtiotalet
På 1940-talet ansågs lite kurviga kvinnor vara attraktiva. Ytterligare ett steg togs på 1950-talet med utseendet på timglasformen. Borta är de dagar då en smal kropp och starka axlar ansågs önskvärda. Faktum är att tidningar till och med började annonsera för bantare som påstod sig ha gått upp i vikt.

Marilyn Monroe har en idealisk kropp
Vi misstänker att vi måste presentera den här damen på det här fotot. Det finns ingen enda fråga i våra hjärtan, du vet Marilyn Monroe! När allt kommer omkring har hon en perfekt timglasfigur. Vi är inte säkra på om det kan vara bättre än detta. Det är inte svårt att se varför andra kvinnor beundrade honom så mycket på 1950-talet.